napis alt

Poznaj MS Excel 2010

Arkusz kalkulacyjny to jedno z podstawowych narzędzi biurowych, służące do prezentowania i przetwarzania danych liczbowych. Nauczymy Cię, jak szybko przygotować rozbudowane zestawienie liczbowe.

Lista lekcji

Edycja danych w komórce, zaznaczanie komórek wierszy i kolumn

 • Wprowadzanie danych do komórek
 • Wypełnianie komórek serią danych różniących się o określoną wartość
 • Wypełnianie komórek serią danych
 • Wybór jednego z tekstów występujących już w komórkach kolumny
 • Wprowadzanie danych do wszystkich zaznaczonych komórek
 • Ręczny podział wiersza tekstu w komórce
 • Zaznaczanie komórek w zależności od typu danych
 • Zaznaczanie komórek, wierszy i kolumnDane nie mieszczą się w komórce arkusza
 • Automatyczne formatowanie danych, wymuszenie sformatowania jako tekst
 • Seria danych - wartości rosnące lub malejące

Formatowanie danych, formatowanie komórek

 • Dodawanie pasków danych
 • Format komórki wyświetlającej datę
 • Ustawianie formatu walutowego komórki
 • Rodzaj i wielkość czcionki
 • Wyrównanie zawartości komórki, obracanie o dowolny kąt
 • Zmiana wyglądu krawędzi komórek
 • Dodawanie i usuwanie kolorowego tła do wybranych komórek
 • Formatowanie tabel przy pomocy funkcji Autoformatowanie
 • Scalanie komórek
 • Formatowanie warunkowe - formatowanie w zależności od wartości
 • Usuwanie reguł formatowania warunkowego
 • Formatowanie danych liczbowych

Odwołania do innych komórek, rodzaje adresowania

 • Adresowanie mieszane
 • Adresowanie względne
 • Nadawanie nazw komórkom
 • Adresowanie bezwzględne
 • Adresowanie komórek

Formuły, obliczenia i operacje na danych

 • Wprowadzanie formuł wykonujących obliczenia na danych
 • Sortowanie kolumn w tabeli
 • Sortowanie wierszy w tabeli
 • Przesuwanie komórek
 • Przeglądanie danych przy pomocy polecenia Autofiltr
 • Łączenie kilku tekstów w jednej komórce
 • Formuły - przesuwanie i kopiowanie
 • Zamiana formuł na wartości
 • Wyliczanie wartości dla grup danych przy użyciu polecenia Sumy częściowe
 • Dopasowanie wartości wybranego składnika formuły tak, by osiągnąć założony wynik
 • Wstawianie funkcji przy użyciu kreatora
 • Szybkie obliczenia na zaznaczonych komórkach
 • Sumowanie wartości z kilku zakresów komórek
 • Użycie funkcji SUMA
 • Kopiowanie danych liczbowych - problem niewłaściwego separatora dziesiętnego

Przedstawianie danych w postaci wykresów

 • Wstawianie wykresu
 • Dodawanie do wykresu tabeli z danymi
 • Wstawianie pola tekstowego do wykresu
 • Zmiana miejsca wyświetlenia legendy
 • Dodawanie opisów osi wykresu
 • Dodawanie tytułu wykresu
 • Zmiana wyglądu czcionki osi wykresu
 • Przenoszenie wykresu do innego arkusza
 • Przesuwanie wykresu
 • Zmiana rozmiaru obszaru wykresu
 • Zmiana typu wykresu
 • Wybór danych do wykresu
 • Usuwanie wykresu

Zarządzanie arkuszami

 • Wstawianie do arkusza nowych wierszy i kolumn
 • Ochrona komórek przed zmianami
 • Blokowanie części arkusza
 • Podział okna arkusza na 2 lub 4 części
 • Dodawanie kolorowego tła do zakładki z nazwą arkusza
 • Usuwanie arkuszy z dokumentu
 • Zaznaczanie kilku arkuszy
 • Zmiana kolejności ułożenia arkuszy w dokumencie
 • Kopiowanie i przenoszenie arkuszy
 • Dodawanie nowych arkuszy do dokumentu
 • Powiększanie obszaru przeznaczonego na wyświetlanie zakładek z nazwami arkuszy
 • Zmiana nazwy arkusza
 • Ukrywanie i ponowne wyświetlanie wierszy i kolumn
 • Zamiana kolumn na wiersze i wierszy na kolumny
 • Wstawianie komórek do arkusza
 • Usuwanie ochrony arkusza
firma
newsletter
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1.
© 2013 cyberedu O nas ǁ Wsparcie UE ǁ Kontakt

engine solidside | system zarządzania treścią 3w-cms