napis alt

Poznaj OpenOffice Calc

Arkusz kalkulacyjny to jedno z podstawowych narzędzi biurowych, służące do prezentowania i przetwarzania danych liczbowych. Nauczymy Cię, jak szybko przygotować rozbudowane zestawienie liczbowe w programie OpenOffice Calc.

Lista lekcji

Edycja danych w komórce, zaznaczanie komórek wierszy i kolumn

Wprowadzanie danych do komórekAutomatyczne formatowanie danych, wymuszenie sformatowania jako tekstWypełnianie komórek tymi samymi wartościamiSeria danych - wartości rosnące lub malejąceWypełnianie komórek serią danych różniących się o określoną wartośćWypełnianie komórek serią danychZaznaczanie komórek, wierszy i kolumnWprowadzanie danych do wszystkich zaznaczonych komórekRęczny podział wiersza tekstu w komórceDane nie mieszczą się w komórce arkuszaDefiniowanie parametrów serii danych

Formatowanie danych, formatowanie komórek

Formatowanie danych liczbowychFormat komórki wyświetlającej datęFormatowanie tabel przy pomocy funkcji AutoformatowanieDodawanie kolorowego tła do wybranych komórekZmiana wyglądu krawędzi komórekWyrównanie zawartości komórki, obracanie o dowolny kątRodzaj i wielkość czcionkiUstawianie formatu walutowego komórkiWyświetlanie liczby w zależności od wybranego dla komórki językaScalanie komórek

Odwołania do innych komórek, rodzaje adresowania

Adresowanie komórekNadawanie nazw komórkom
Adresowanie względneAdresowanie bezwzględneAdresowanie mieszane

Formuły, obliczenia i operacje na danych

Wprowadzanie formuł wykonujących obliczenia na danychUżycie funkcji SUMASortowanie wierszy w tabeliPrzeglądanie danych przy pomocy polecenia AutofiltrZamiana formuł na wartościŁączenie kilku tekstów w jednej komórceWyliczanie wartości dla grup danych przy użyciu polecenia Sumy częścioweDopasowanie wartości wybranego składnika formuły tak, by osiągnąć założony wynikWstawianie funkcji przy użyciu kreatoraSzybkie obliczenia na zaznaczonych komórkachSumowanie wartości z kilku zakresów komórekSortowanie kolumn w tabeli

Przedstawianie danych w postaci wykresów

Wstawianie wykresuEdycja i modyfikacje wykresu

Zarządzanie arkuszami

Wstawianie do arkusza nowych wierszy i kolumnWstawianie komórek do arkuszaOchrona komórek przed zmianamiBlokowanie części arkuszaPodział okna arkusza na 2 lub 4 częściDodawanie kolorowego tła do zakładki z nazwą arkuszaUsuwanie arkuszy z dokumentuZaznaczanie kilku arkuszyZmiana kolejności ułożenia arkuszy w dokumencieKopiowanie i przenoszenie arkuszyDodawanie nowych arkuszy do dokumentuPowiększanie obszaru przeznaczonego na wyświetlanie zakładek z nazwami arkuszyZmiana nazwy arkuszaUkrywanie i ponowne wyświetlanie wierszy i kolumnZamiana kolumn na wiersze i wierszy na kolumnyUsuwanie ochrony arkusza
firma
newsletter
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1.
© 2013 cyberedu O nas ǁ Wsparcie UE ǁ Kontakt

engine solidside | system zarządzania treścią 3w-cms