napis alt

Egzaminy sprawdzające potwierdzone certyfikatem CyberEdu

Egzaminy sprawdzające kompetencje z zakresu obsługi programów komputerowych.

Egzaminy mają formę testów jednokrotnego wyboru i zadań praktycznych, które po przesłaniu drogą elektroniczną sprawdzane są przez trenerów CyberEdu.

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje imienny certyfikat kompetencji.

Pozytywny wynik egzaminu to gwarancja dla pracodawcy, że pracownik posiada niezbędną wiedzę i kompetencje, by bez problemów posługiwać się danym programem podczas wykonywania swoich obowiązków.

W obecnej chwili w ofercie naszej firmy znajdują się egzaminy z następujących programów:

Pakiet biurowy MS Office

Word 2010Excel 2010PowerPoint 2010

Pakiet biurowy OpenOffice.org

Writer
Calc
Impress

Przeglądarki i poczta elektroniczna

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Mozilla Thunderbird
MS Outlook

 Przykład certyfikatu otrzymywanego po zdaniu egzaminu

Certyfikat kompetencji CyberEdu

firma
newsletter
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1.
© 2013 cyberedu O nas ǁ Wsparcie UE ǁ Kontakt

engine solidside | system zarządzania treścią 3w-cms