napis alt

Wsparcie Unii Europejskiej

Innowacyjna gospodarka

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1. Działanie 8.1 polega na wspieraniu działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Tytuł projektu - Stworzenie internetowego serwisu szkoleniowego zorientowanego na podnoszenie kompetencji w zakresie obsługi oprogramowania komputerowego

Umowa o dofinansowanie Nr WND-POIG.08.01.00-14-515/09-00

firma
newsletter
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1.
© 2013 cyberedu O nas ǁ Wsparcie UE ǁ Kontakt

engine solidside | system zarządzania treścią 3w-cms