napis alt

Przykładowe filmy instruktażowe

W każdej lekcji znajdują się filmy pokazujące, jak zastosować konkretną funkcję danego programu w praktyce. Efekty zastosowania funkcji widzimy od razu na ekranie.

Poniżej przedstawiamy przykłady filmów, które znajdują się w naszych kursach.

Pakiet biurowy MS Office 2010

Edytor tekstu - Word 2010

Zasady zaznaczania bloków tekstu
Zmiana wielkości czcionki
Czcionka indeksowa
Obracanie obrazka
Numerowanie na kilku poziomach, punkty i podpunkty listy
Konwersja tekstu na tabelę

Arkusz kalkulacyjny - Excel 2010

Ręczny podział wiersza tekstu w komórce
Wypełnianie komórek serią danych
Szybkie obliczenia na zaznaczonych komórkach

Dopasowanie wartości wybranego składnika formuły tak, by osiągnąć założony wynik

Prezentacje - PowerPoint 2010

Obracanie elementów slajdu
Zamiana tekstu na grafikę SmartArt
Animacja wypunktowanej listy
Dodawanie przejść między slajdami

Pakiet biurowy OpenOffice.org

Edytor tekstu - Writer

Zasady zaznaczania bloków tekstu
Zmiana wielkości czcionki
Czcionka indeksowa
Numerowanie na kilku poziomach, punkty i podpunkty listy
Konwersja tekstu na tabelę

Arkusz kalkulacyjny - Calc

Ręczny podział wiersza tekstu w komórce
Wypełnianie komórek serią danych
Szybkie obliczenia na zaznaczonych komórkach
Dopasowanie wartości wybranego składnika formuły tak, by osiągnąć założony wynik

Prezentacje - Impress

Obracanie elementów slajdu
Animacja wypunktowanej listy
Dodawanie przejść między slajdami

Przeglądarki i poczta elektroniczna

Przeglądarka - Internet Explorer

Sposoby wyświetlania ikon i opisów
Tryb pełnoekranowy
Grupowanie zakładek w folderach

Przeglądarka - Mozilla Firefox

Sposoby wyświetlania ikon i opisów
Karty aplikacji
Grupowanie zakładek w folderach

Klient poczty elektronicznej - Mozilla Thunderbird

Stopka maila, sygnaturka wizytówka
Szablony wiadomości
Etykiety wiadomości
firma
newsletter
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1.
© 2013 cyberedu O nas ǁ Wsparcie UE ǁ Kontakt

engine solidside | system zarządzania treścią 3w-cms