napis alt

E-learning
Szkolenia online

Kursy przeprowadzane są online, przez przeglądarkę internetową.

Każdy uczestnik uzyskuje dostęp do platformy e-larningowej CyberEdu i sam decyduje, kiedy i gdzie będzie się uczył.

W przypadku szkolenia organizowanego przez firmę dla swoich pracowników, udostępniamy panel administracyjny służący do zarządzania pracownikami kursami i egzaminami.

Forma kursu

Kursy przeprowadzane są online, przez przeglądarkę internetową. Każdy uczestnik uzyskuje dostęp do platformy e-larningowej CyberEdu i sam decyduje, kiedy i gdzie będzie się uczył.

Wszystkie lekcje mają formę krótkich filmów wideo, w których pokazujemy, w jaki sposób używać danej funkcji. Dodatkowo, wszystko to, co dzieje się na ekranie, wyjaśniane jest przez lektora.

Większość lekcji kończy się zadaniem sprawdzającym, dzięki któremu uczestnik może sprawdzić, czy opanował zagadnienie;

Po zakończeniu kursu uczestnik może przystąpić do egzaminu i uzyskać imienny certyfikat kompetencji.

E-learning - korzyści

  • Kurs dostępny jest w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.
  • Dowolna liczba uczestników.
  • Można wrócić do przerobionych już lekcji.
  • Brak kosztów dojazdu i zakwaterowania.
  • Dużo niższy koszt w porównaniu ze szkoleniami stacjonarnymi.

 

firma
newsletter
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1.
© 2013 cyberedu O nas ǁ Wsparcie UE ǁ Kontakt

engine solidside | system zarządzania treścią 3w-cms